Tel: +998 95 515 14 05

email: info@angrenkaolin.uz

MAHSULOT

AKF - 78 kaolini

Birlamchi boyitilgan kaolini. Qog'oz sanoatda, va keramika bilan sir ishlab choqarishda ishlatiladi.

AKT - 10 kaolini

Boshqa to‘ldirgich rezina texnika mahsulotlari, kabel mahsulotlari va plastmassalarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

AKC - 30 kaolini

Fayans va keramika mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun Angren konining birlamchi boyitilgan kaolini