Tel: +998 95 515 14 05

email: info@angrenkaolin.uz

AKT-10 kaolini

Boshqa to‘ldirgich rezina texnika mahsulotlari, kabel mahsulotlari va plastmassalarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

Muvofiqlik sertifikati UZ.SMT. 01.001.1690720
#Mahsulot spetsifikatsiyasiBoyitish jarayonida erishilgan qiymatlar (%)
1 - Aluminiy oksidining massa ulushi (Al2O3) 10 – 14
- Temir oksidining massa ulushi (Fe2O3) 0,3 – 1,0
- Kremniy dioksidining massa ulushi(SiO2) 73,0 – 87,0
2 Ho‘l elash qoldig‘i (elak № 025), % 250 mkm dan ko‘p, ko‘pi bilan 0.02 – 0.4
3 Namlikning massa ulushi 20
4 Teshishdagi yo'qotishning massa ulushi 4,5 - 6,0