Tel: +998 95 515 14 05

email: info@angrenkaolin.uz

AKS-30 kaolini

Fayans va keramika mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun Angren konining birlamchi boyitilgan kaolini

Muvofiqlik sertifikati: UZ.SMT. 01.001.1690720
#Mahsulot spetsifikatsiyasiBoyitish jarayonida erishilgan qiymatlar (%)
1 - Aluminiy oksidining massa ulushi (Al2O3) 28 – 32
- Temir oksidining massa ulushi (Fe2O3) 0,5 – 0,8
- Kremniy dioksidining massa ulushi (SiO2) 52,0 – 55,0
- Titan oksidining massa ulushi (TiO2) 0,45
2 Namlikning massa ulushi, % 15 – 20
3 pH kattaligi 7,5 – 8,4
4 Quruq holatda egilishga mustahkamligi, MRa 0,8-1,0
5 Teshishdagi yo‘qotishlar 11,9 – 12,3
6 Ho‘l elash qoldig‘i (elak 0045),  45 mkm dan ko‘p,  % larda 0,3 - 0,5